Lisa gikk til skolen. Tripp, tripp, tripp det sa. Nå må hun ta bussen. Blir kommunen gla'?

Hvilke konsekvenser har skolenedleggelser for kostnadene til drift av skoleskyss og fordelingen av disse?

Dette arbeidsnotatet er skrevet i forbindelse med prosjektet "Skolenedleggelse og skoleskyss", et prosjekt Nordlandsforskning utfører på oppdrag for Utdannings- og forskningsdepartementet. Arbeidsnotatet presenterer de resultatene Nordlandsforskning har ultimo august 2002, og notatet har fokus på kvantitative konsekvenser for skoleskyss som følge av skolenedleggelser de senere årene. I den endelige rapporteringen fra prosjektet vil også kvalitative konsekvenser bli inkludert, og da med spesiell fokus på om endringer i skoleskyss påvirker elevens velferd. Dette vil bli underøskt med en spørreundersøkelse rettet mot ungdoms- og mellomtrinnet. 

Publikasjonsnr.
NF-notat 1021/2002
Antall sider 53
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern