Konkurser og styrer

Dette prosjektet har vist at det er sammenhenger mellom styresammensetning og konkurs.

Sammendrag
Styrets ansvar i forbindelse med bedriftskonkurser har vært framme i den offentlige debatt. Dette prosjektet har vist at det er sammenhenger mellom styresammensetning og konkurs. Det er større sannsynlighet for at bedrifter med passive styrer med få styremedlemmer går konkurs enn bedrifter med aktive styrer.

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Morten Huse

Publikasjonsnr.
1992-21
ISBN
82-7321-207-7
Antall sider 113
Pris kr 150
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern