Kan "individualisering" måles?

- Studenters oppfatninger av "den gode arbeidsorganisasjon" beskrevet gjennom utvalgte uavhengige og avhengige teknikker.

Sammendrag
En passende start kan være å svare et kategorisk nei på spørsmålet jeg reiser i essayets tittel. Individualisering kan ikke måles, fordi individualisering mangler en ratio. Når er holdninger, som i mitt tilfelle til arbeid, ”tradisjonalistiske” og når går de over terskelen og blir ”individualistiske”? Det er likevel et beslektet spørsmål som ligger til grunn for avhandlingen min, og det er et beslektet delspørsmål jeg skal være opptatt av i dette essayet. Mer om det siste om litt. I avhandlingen tar jeg utgangspunkt i to empiriske studier av studenters og kommunalt ansattes forståelse av og forventninger til arbeid i kommunale organisasjoner.

Skrevet av Per-Harald Rødvei

Publikasjonsnr.
2006-1002
ISBN
0804-1873
Antall sider 24
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern