Joint Ventures in the Soviet Union

Possibilities and procedures for the industry in the northern part of Norway.

Sammendrag
Ingen sammendrag er gitt

Skrevet av Bjørn Olsen

Publikasjonsnr.
1992-01
ISBN
82-7321-180-0
Antall sider 120
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern