Interkommunalt tilsyn?

En utredning om etterlevelse og regionalisering av kommunale tilsynsoppgaver i Salten.

Sammendrag
Utredningen gir innsikt i hvordan, og i hvilken grad, tildelegerte tilsynsoppgaver gjennomføres i Salten-kommunene. Videre gis det en vurdering av muligheter og begresninger i hvorvidt (deler av) disse oppgavene kan utføres interkommunalt, og om dette er ønskelig i kommunene.

Skrevet av Arild Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim

Publikasjonsnr.
2012 -05
ISBN
978-82-7321-627-4
Antall sider 64
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern