Integrering i kommunale organisasjoner

Integrering av perspektiver.

Sammendrag
Integrering av perspektiver, i dette tilfelle et "kvinneperspektiv" kan vanskelig gjennomføres som en planmessig prosess i kommunale organisasjoner.

Skrevet av Børre Nylehn

Publikasjonsnr.
1992-06
ISBN
82-7321-185-1
Antall sider 43
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern