Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser.

Denne rapporten presenterer en studie av innbyggermedvirkning i kommunereformen, med vekt på bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser. Rapporten drøfter hovedutfordringene knyttet til disse medvirkningsformene og kommer med anbefalinger om viktige momenter som bør tas med i betraktning når kommunene ber om folkets råd i kommunestrukturspørsmål. Arbeidet bygger på et bredt datatilfang; både registerdata, surveydata og intervjudata kommer til anvendelse.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 9/2017
ISBN
978-82-7321-718-9
Antall sider 146
Pris kr 150
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern