Frafall, bortvalg, avbrudd eller skoleslutt?

Frafall innen videregående skole i Nordland skoleåret 2004-2005.

Sammendrag
Det er frykten for konsekvensene av manglende formell utdanning som ligger bak oppmerksomheten mot frafall innen videregående opplæring. Formelle kvalifikasjoner er viktige for å komme inn på arbeidsmarkedet. De som faller utenfor utdanningssystemet står derfor i fare for også å falle utenfor eller havne i marginale posisjoner i arbeidslivet. Derfor er det en uttalt politikk at det er ønskelig at flest mulig klarer å oppnå formell kompetanse gjennom videregående opplæring.

Skrevet av Agnete Wiborg, Wenche Rønning

Publikasjonsnr.
2005-1013
ISBN
0804-1873
Antall sider 62
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern