Fra sandpåstrøing til gjennomslagskraft?

Delrapport 3 om Demokrati og styring med felles folkevalgt nemd i Værnesregionen.

Dette er tredje delrapport i følgeevalueringen av bruk av vertskommune med felles folkevalgt nemd i Værnesregionen. Prosjektet gjennomføres av Norsk senter for bygdeforskning, Nordlandsforskning og Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra Stjørdal kommune v/Værnesregionen.

Rapporten setter hovedfokus på hvordan de politiske representantene opplever og ivaretar sin politiske styrings rolle i de folkevalgte nemdene. Både Nordlandsforskning, Bygdeforskning og Sentio har bidratt i datainnsamlingen.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 10/2014
ISBN
978-82-7321-656-4
Antall sider 62
Pris kr 100
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern