Fra Perm til Pad - Følgeforskning av Digipro Helse, et innovasjonsprosjekt i Salten

Rapporten presenterer resultater fra følge-forskningen av Digipro Helse, et innovasjons-prosjekt gjennomført av kommunene som inngår i Salten RKK.

Innovasjonsprosjektet har hatt som mål å utvikle et enklere og lettere tilgjengelig prosedyre- og rutineverktøy for helse- og omsorgstjenesten i kommunene, og som er lett å oppdatere og kvalitetssikre. Følgeforskningen viser fasene i innovasjons-prosessen og hvilke faktorer som har fremmet innovasjon. Videre presenteres den felles webside, det endelige resultatet av prosessen. I tillegg presenteres utfordringer i innovasjons- prosessen, samt andre virkninger av denne innovasjonsprosessen.

 

Publikasjonsnr.
NF 6/2017
ISBN
978-82-7321-707-3
Antall sider 48
Pris kr 75
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern