Fra håndverk til masseproduksjon

En studie av omstillinger ved Moelven Brug.

Sammendrag
Vi diskuterer omstillinger i et institusjonelt perspektiv. Med Moelven Brug som case analyserer vi hvordan industrielle virksomheter formes og omformes av institusjoner på ulike nivå.

Skrevet av Asbjørn Karlsen

Publikasjonsnr.
1994-14
ISBN
82-7321-258-0
Antall sider 156
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern