Fosterhjem og rekruttering - sluttrapport

Sluttrapport fra forskningsprosjektet Fosterhjem og rekruttering. Hovedformålet med prosjektet har vært å få kunnskap om hvilke faktorer som bidrar til best mulig rekruttering av fosterhjem.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet har bestått av tre delstudier med fem ulike datainnsamlinger som presenteres i separate kapitler i rapporten. Funnene oppsummeres i et sluttkapittel før de blir drøftet i lys av markedsføringsteori. Rapporten presenterer to alternative retninger innen anvendt markedsføringsteori, relasjonsmarkedsføring og markedsføringsledelse. Rapporten konkluderer med at begge retningene kan bidra til å rekruttere flere fosterhjem.

Publikasjonsnr.
13/2017
ISBN
978-82-7321-727-1
Antall sider 216
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern