Forsight som utviklingsverktøy for reiselivsnæringen på Helgeland?

Rapport fra et forprosjekt.

Sammendrag
Den foreliggende rapport er utarbeidet på oppdrag fra Norges Forskningsråd og Nordland Fylkeskommune. Rapporten diskuterer betingelser for bruk av foresight som verktøy i utviklingen av reiselivsnæringen på Helgeland. Rapporten har blitt drøftet i flere møter med oppdragsgiverne.

Skrevet av Åge Mariussen, Agnete Wiborg, Roar Samuelsen

Publikasjonsnr.
2006-1010
ISBN
0804-1873
Antall sider 54
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern