Forprosjektrapport om kommunestrukturen i Nordland

"Kommunestrukturer".

Sammendrag
Kommunestruktur i Nordland kan analyseres i lys av variabeler som økonomi, tjenesteyting, administrativ struktur osv. Konlkusjonen her i fylket kan bli annerledes enn i landet for øvrig.

Skrevet av Leif-Kristian Monsen, Roy Nikolaisen, Børre Nylehn

Publikasjonsnr.
1992-02
ISBN
82-7321-181-9
Antall sider 94
Pris kr 125
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern