Finansiering og eierskap i inkubatorbedrifter: Et etterspørselsperspektiv på finansiering av nye bedrifter

Dette notatet er utarbeidet som en del av et forskningsprosjekt omkring inkubatorer og næringshager. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Selskapet for Industrivekst (Siva), Nordlandsforskning (NF) og Handelshøgskolen i Bodø (HHB).

Et sentralt siktemål med forskningsprosjektet er å bidra til allmenn kunnskapsutvikling omkring inkubatorer og næringshager som redskap for innovasjon og vekst. I dette notatet ser vi nærmere på finansiering slik inkubatorbedriftene ser det.

Mens det finnes mye forskning på tilbud av finansiering til nye bedrifter (tilbudsperspektiv), er det stor mangel på kunnskap om hvordan gründere og nye bedrifter tenker og arbeider i forhold til finansiering av bedriften gjennom oppstarts- og utviklingsfasen (etterspørselsperspektiv). Dette prosjektet adresserer denne kunnskapsmangelen.

Bedriftenes perspektiv står i fokus for analysen. Notatet er basert på en spørreundersøkelse blant inkubatorbedrifter i Siva-støttede inkubatorer. Den delen av undersøkelsen som omhandles i dette notatet, er utviklet med basis i forskningslitteratur om finansiering av nye teknologibedrifter med særlig fokus på et etterspørselsperspektiv, samt på forfatternes samtaler med gründere i inkubatorer de senere år.

Notatet er skrevet av:

Marianne Arntzen

Gry Agnete Alsos

Tommy Høyvarde Clausen

 

Publikasjonsnr.
NF-notat 1001/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 27
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern