Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold

Rapporten oppsummerer resultater fra Nordlandsforsknings følgeevaluering av forsøket 1-2-3-4 i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme i 2015 og 2016.

Forsøket dreier seg om å utvikle et tettere samarbeid mellom fastleger og de lokale NAV-kontorene om oppfølging av legemeldt sykefravær. Et eget kodesystem benyttes på den enkelte pasients sykmelding, og inneholder en beskjed til NAV om prioritering og behov for videre oppfølging. Prosjekteier har vært NAV Vestfold. Forsøket er gjennomført med midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, sammen med partene i arbeids-livet, LO og NHO

ISBN
978-82-7321-708-0
Antall sider 48
Pris kr 75
Last ned PDF

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern