Evaluering av "Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv" og "Prosjekt fagopplæring med fokus på ordningen med formidlingskoordinator"

Denne rapporten er en sammenstilling av evaluering av prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv i Nordland og prosjekt fagopplæring.

Publikasjonsnr.
NF-arbeidsnotat 1003/2018
Antall sider 87
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern