Erfaringer fra Etablereropplæring for kvinner i Nordvest-Russland

Sammendrag
Nordlandsforskning har i løpet av våren og høsten 1997 holdt kurs for kvinnelige etablerere i Nordvest-Russland (Murmansk). Opplæringen var finansiert av Barentssekretariatet. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandsforskning og Murmansk State Technical University (MSTU) hvor Institute of Management, Economics and Law (IMEL) har vært vår partner. Samarbeidet har fungert meget godt på alle områder. 

Kurset ble gjennomført av 21 deltakere. Det var det som ble satt som grense for antall deltakere. Det ble gjennomført fire samlinger hvorav to samlinger ble holdt Norge og to i Russland. Det har vist seg å være gunstig, spesielt da de russiske etablererne er var svært interessert i å se og høre hvordan norske nyetablerer opplever sin hverdag. Gjennom kurset har deltakerne fått en innføring i å skrive forretningsplan, markedsføring, økonomi og lønnsomhetsberegning samt markedskommunikasjon.

Skrevet av Elisabet Ljunggren, Eirik Pedersen

Publikasjonsnr.
1998-1006
ISBN
0804-1873
Antall sider 28
Pris kr 50
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern