En krevende oppgave: Om omstillingen i Sør-Varanger

Evalueringen av omstillingen i Sør-Varanger.

Sammendrag
Omstillingsarbeidet i Sør-Varanger i perioden 1991-96 har hatt som hovedmål å skape et livskraftig samfunn gjennom etablering av ny næringsvirksomhet i en situasjon der hjørnesteinsbedriften gjennomførte en nedtrapping i sysselsetting. Innen rammen av St.prp.nr 80 (1990-91) kan resultatene av omstillingsarbeidet vurderes som positive. Utviklingen fra 1991-96 indikerer at Sør-Varanger har et livskraftig samfunn, og i perioden er det etablert flere arbeidsplasser enn hva som er tapt ved A/S Sydvaranger. Alt gikk imidlertid ikke som planlagt. Evalueringen peker på problemer i organisasjon og gjennomføring, og den drøfter lærdommen i forhold til fremtidige omstillingsprosesser. Omstillingsarbeidet er imidlertid ikke ferdig, og prosessevalueringen peker på forhold som er viktige å ta hensyn til for endelig måloppnåelse.

Skrevet av Paul Olav Berg, Sigurd Bø, Morten Huse, Even Høydahl, Åge Mariussen

Publikasjonsnr.
1996-9
ISBN
82-7321-310-2
Antall sider 135
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern