En fortelling om to kystregioner

Omstillingsprosesser i råstoffbegunstigede regioner.

Sammendrag
Rapporten analyserer omstillingsprosesser i utvalgte bedrifter i fiskerinæringen i Lofoten/Vesterålen og Nordvestlandet, basert på en institusjonell tilnærming.

Skrevet av Åge Mariussen, Hanne Müller, Even Høydahl

Publikasjonsnr.
1994-13
ISBN
82-7321-257-2
Antall sider 149
Pris kr 100
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern