Effekt av Airbnb på det generelle utleiemarkedet og bomiljøet i Norge

Denne rapporten demonstrerer at Airbnb har økende, men fortsatt veldig avgrenset betydning for bolig‐ og utleiemarkedet i Norge som helhet.

Denne rapporten demonstrerer at Airbnb har økende, men fortsatt veldig avgrenset betydning for bolig‐ og utleiemarkedet i Norge som helhet. Likevel, noen mindre kommuner samt noen av de største byene i landet begynner å ha så mange Airbnb utleiesteder at dette påvirker tilbudet på markedet for korttidsutleie. Selv om ca. 10 % av de 17 000 relevante Airbnb enheter ikke passer primært de svakstilte, rammer Airbnb effektene denne gruppen i regioner med stor konsentrasjon av Airbnb. Videre viser rapporten at økende Airbnb aktivitet i Norge generelt trolig ikke har noe effekt verken på bolig‐ eller utleieprisene. Det er mulig at slike effekter kan identifiseres i kommuner eller bydelene hvor konsentrasjon av Airbnb utleiesteder er uvanlig stor. Rapporten ser også på utviklingen og gir anslag om hvilken rolle Airbnb skal ha i den nærmeste framtiden.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 12/2017
ISBN
978‐82‐7321‐725‐7
Antall sider 29
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern