E-læring i møte med morgendagens utfordringer

- En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra første del av følgeforskningen av e-læringsprosjektet som Nordlandsforskning har fulgt siden høsten 2014.

Notatet tar for seg e-læringsprosjektet som en samarbeidsdrevet innovasjonsprosess, og ser særlig på drivkrefter, barrierer og suksesskriterier for utvikling og implementering av e-læring.

E-læringsprosjektet i Vesterålen har som mål å utvikle og implementere e-læring som en del av kompetanseutviklingen i kommunene. Forsker Karin Marie Antonsen følger prosessen med utvikling, implementering og spredning med et innovasjonsperspektiv.

Forskningen er finansiert fra Fylkesmannen i Nordland.

Publikasjonsnr.
NF-notat 1009/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 49
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern