Det handler jo om livet i bunn og grunn

Refleksjoner omkring samtaler med aktører i et bofellesskap for rusavhengige.

Sammendrag
Notatet presenterer en sammenfatning av samtaler forskerne har gjort med ulike aktører i forbindelse med Lienbakken bofelleskap, et bofellesskap rettet mot rusavhengge med tilleggslidelser og/eller varige følgeskader i Mo i Rana.

Rana Blad skriver om evalueringen: 
Rana Blad 17. september 2013: Liengbakken bofellesskap for rusavhengige er en modell som kan anbefales til andre kommuner. Slik konkluderer evalueringsrapporten fra Nordlandsforskning.
http://web.retriever-info.com/services/archive?method=displayDocument&documentId=0551702013091759CD3D6548BD82B1E54B3A590CB1A479&serviceId=2

Skrevet av Annelin Gustavsen

Publikasjonsnr.
1001-2013
ISBN
0804-1873
Antall sider 70
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern