'Det er de små skrittene som teller.' Økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen

Arbeidsnotatet presenterer resultatene fra en studie om praksisnær opplæring av grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen. Prosjektet ble gjennomført i perioden november 2014 til februar 2015 på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Publikasjonsnr.
1003/2015
ISBN
0804-1873
Antall sider 65
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern