"Det beste må ikke bli det godes fiende!"

"Det beste må ikke bli det godes fiende!" En evaluering av overgrepsmottakene.

Overgrepsmottakene skal være et tilbud om akutthjelp og oppfølging for voksne personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep og/eller vold i nære relasjoner. Det er store forskjeller hva angår omfang så vel som innhold i tilbudet som gis ved de ulike mottakene. Evalueringen utkrystalliserer faktorer av betydning for variasjonen. Den viktigste omhandler fravær av nasjonale retningslinjer for finansieringen og avklaring av ansvarsforhold, som medfører at mange overgrepsmottak må ty til løsninger som ikke er optimale. Uten stabile og forutsigbare vaktordninger har systemet en innebygget sårbarhet. Det er imidlertid så store variasjoner de ulike stedene i landet, at det er behov for å finne lokalt tilpassede løsninger.

Publikasjonsnr.
NF-rapport 11/2012
ISBN
978-82-7321-633-5
Antall sider 190
Pris kr 200
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Forskere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern