De trodde jeg var en skulker, men jeg var egentlig syk

Sammendrag
Ungdom med psykiske helseproblemer med svak tilknytning til skole og arbeidsliv, har forskerne systematisert kunnskap om unges psykiske helseproblemer, utdanning og arbeidsliv. De så nærmere på materiale fra arbeidet som munnet i forskningsrapporten "Hverdagsliv og drømmer for unge som står utenfor arbeid og skole" fra 2009.

Skrevet av Cecilie Høj Anvik, Ann Kristin Eide

Publikasjonsnr.
2011-1001
ISBN
0804-1873
Antall sider 46
Pris kr 50
Last ned PDF
Bestill denne rapporten.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern