Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Marked for kultur?

Evaluering av prosjektet: "Privat tjenesteyting i distriktene (PTD) - senterutviklingsprosjektet" i Nordland og Bodø 1987-90.

Fiskerifylket Nordland år 2000

En analyse av fiskerinæringens utvikling de neste ti år i lys av krav til økonomisk lønnsomhet.

Havbeiteøkonomi

Lønnsomhetskriterier og økonomiske modelleringsbehov.

Transport av levende fisk

Rapporten gir en oversikt over utstyr brukt til transport av levende fisk.

Viser fra 991 - 1000, av 1012 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern