Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Turister i Nordland

Muntlig intervju undersøkelse av turister sommeren 1989.

Ledelse og lønnsomhetsstyring i matfiskoppdrett

Formålet med rapporten er å studere i hvilken grad den daglige ledelse og ivaretakelse av de ulike funksjonsområdene i matfiskebedriften påvirker lønnsomheten.

Hjemmeliv under omsmelting

En studie av familier, hushold og kjønnsroller under omstillingen i Mo i Rana 1988-90.

Viser fra 971 - 980, av 1027 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern