Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Markets in Transition

A Study of Business Strategy within the Norwegian Meat Processing Industry

Distansert nærhet

En studie om betydningen av relasjonene mellom styre og ledelse for faktisk styreatferd.

Vi sto han av!

Sammendragsrapport Levekår og livskvalitet i Nordland.

Viser fra 911 - 920, av 1040 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern