Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Verdi av stor laksesmolt

I dette prosjektet ble det vist at stor smolt (130g), produsert i oppvarmet vann (8°C), har samme utvikling av sjøvannstoleranse og smoltifisering, som mindre smolt (60 g) oppdrettet ved naturlige vanntemperaturer.

Reiselivets samfunnsmessige betydning

Rapporten belyser reiselivets samfunnsmessige virkninger gjennom studier av økonomiske og sysselsettingsvirkninger av reiselivet i fire utvalgte områder i Nord-Norge.

Viser fra 901 - 910, av 1042 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern