Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Det handler om samhandling!

Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

Herøy som integreringsarena

Sluttrattport fra følgeforskning knyttet til prosjektet "Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy". Rapporten er gitt ut i Noruts rapportserie nr 10/2015.

Kronikk: Er arbeidsinnvandring redninga?

Herøy kommune har hatt stor suksess med integreringsarbeidet sitt. Men dette betyr ikke at tilflytterne ønsker å bli der. Det gjør samfunnet sårbart, skriver forskere ved UiT, Norut og Nordlandsforskning.

Kronikk: Likestilling i næringslivet – en god ide

Det skjer hvert år på denne tiden: Avisoppslagene som viser at det er 0 – null- kvinnelige ledere blant toppsjefene i de største selskapene på Oslo Børs, og at norsk næringsliv er en "likestillingssinke" (Aftenposten, 3.3.2015). Mange spør også: Er likestilling i næringslivet virkelig er noe en bør mase om i verdens mest likestilte land?

Viser fra 91 - 100, av 1006 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern