Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Hva kjennetegner gode fosterforeldre?

- Vurderinger av barnevernsansatte. Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hva som kjennetegner gode fosterforeldre slik som fagansatte i barnevernstjenesten erfarer det. Forskerne har også sett på hvilke erfaringer og oppfatninger barnevernsansatte har fra nasjonale verve- og rekrutteringskampanjer.

Flere matnettverk i Nordland? Caset LofotenMat

Temaet i dette notatet er vekst i lokalmat-nettverk, alternative matverdikjeder og lokal mat, og forskerne setter dette inn i en opplevelsesøkonomisk sammenheng.

Meir skyss - mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv

Skyss av skuleelever blei tidleg sett på som ein viktig reiskap for å oppnå eit likeverdig skuletilbod i grissgrendte strok. Forsking på uheldige sider ved lang skyss for barns helse og trivsel blei tatt opp alt på 1970-talet. Det er dokumentert nedsett kondisjon, svekka balanseevne og oftare ryggplager hos barn med skuleskyss samanlikna med dei som går/syklar til skulen, skriv forskarane i denne rapporten.

Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune

Rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Prosjektet ble igangsatt i 2012, og varte ut 2015. En bakgrunn for prosjektet var en observert markant økning i antall vedtak om spesialundervisning, og et opplevd økt press på å få elever som nærmer seg ungdomstrinnet over i alternative og særskilte skoletilbud.

Viser fra 91 - 100, av 1041 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern