Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

EUs mål-6-programmer: hva kan Norge lære?

Rapporten beskriver innholdet i og gjennomføringsorganisasjonen for de to mål-6-programmene, dvs. programmer for områder med spredt bosetting.

Rus i fellesskap

Artikkelsamling om rus og arbeid som symbolske fenomen i arbeidslivet.

Viser fra 871 - 880, av 1042 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern