Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Vil jeg bestemme?

Boken er basert på samtaler med åtte ungdommer som alle har erfaringer fra ulike tiltak i barnevernet som fosterhjem, barnehjem og ulike institusjoner. Det er ungdommens livsverden og opplevelser som er det sentrale i hvordan medvirkning forstås og forklares. Boken tar også opp de problematiske sidene med brukermedvirkning, der det for barn og unge i kontakt med hjelpeapparatet ofte er vanskelig å vite hva man vil og være med å bestemme. Behovet for omsorg og det å bli tatt vare på kan være det ungdommene ønsker aller helst. Begrepet medvirkning blir belyst fra ett rettighetsperspektiv der FNs barnekonvensjon er sentral, der også psykologiske og etiske perspektiv blir trukket inn i debatten om barn og ungdoms medvirkning i barnevernet.

Viser fra 81 - 90, av 93 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern