Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Privat overnatting: Innhenting av data fra Airbnb

I 2014 gjennomførte Nordlandsforskning et prøveprosjekt som hadde som mål å prøve å innhente data fra Airbnb. Airbnb er en nettbasert markedsplass for privat utleie/leie av overnatting for hele verden. Omfanget av slik utleie i Nord-Norge er lite kjent.

E-læring i møte med morgendagens utfordringer

- En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra første del av følgeforskningen av e-læringsprosjektet som Nordlandsforskning har fulgt siden høsten 2014.

Kronikk: Kunnskapstørst i turistnæringen

Kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 29. juni, av Einar Lier Madsen, Nina K. Prebensen og Dorthe Eide. Turisme er verdens raskest voksende næring. Også i Norge satses det. Men reiselivsnæringen lider av manglende statlig satsing på forskning og kunnskap skriver forfatterne.

Bokkapittel i boka: Climate Cultures

Forsker I Grete Hovelsrud har skrevet et kapittel med tittelen: How Long-Standing Debates Have Shaped Recent Climate Change Discourses, sammen med Ben Orlove, Heather Lazrus og Alessandra Giannini.

Følgeforskning "Aktive muligheter" - Undervegsrapport

Dette notatet skildrar status for føljeforskinga til utviklingsprosjektet "Aktive muligheter", som starta opp som hovudprosjekt i 2014, og etter planen skal vare ut 2015. Notatet gjør greie for aktivitetar, og skissserar opp nokre tema som har vore sentrale i diskusjonane dette første året.

Gjesteundersøkelse i Lofoten

Forskere har spurt om hva over 1200 lofotturister synes om sitt Lofotbesøk. Resultatet viser at Lofoten innfrir. Gjestene var i stor grad fornøyd med besøket, har lyst til å fortelle positive ting om Lofoten og vil reise tilbake en annen gang.

Cruise Shipping Miami 2015

Notater fra deltakelsen på konferansen, som er verdens største cruisemesse for næringa.

Viser fra 81 - 90, av 1008 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern