Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

HUS FOR ALLE?

- evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn.

Sammen mot nye bedrifter

Følgeevaluering av Innovasjon Norges forsøksordning med etablerergrupper.

Et enkelt valg?

En evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten.

Viser fra 71 - 80, av 93 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern