Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Artikkel: Nedlegging av skular - grunnar og konsekvensar

Sidan kommunane fekk det fulle økonomiske ansvaret for drift av grunnskulen, har mange små skular blitt lagde ned. Det blir hevda at små skuler ikkje er fagleg på høgd med dei større skulane. Men det finst ikkje faglig dekning for ein slik påstand, skriv Karl Jan Solstad i tidsskriftet Bedre skole.

Sett, hørt og forstått?

Om profesjonelle møter med unge i sårbare situasjoner. Hvordan erfarer unge i sårbare livssituasjoner møter med profesjonelle voksne? Og hvordan kan disse møtene bli virksomme?

Human Security in the Arctic: The IPY GAPS project

Sammen med Gunhild Hoogensen Gjørv, Maria Lvova, Kari-Anne Bråten, Victoria González, Dawn Bazely, Julia Christensen, Andrew Tanentzap og Evgeny Bojko har Brigt Dale skrevet et bokkapittel i boka Implications and Consequences of Anthropogenic Pollution in Polar Environments.

Viser fra 71 - 80, av 1044 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern