Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Entreprenøriell læretid

- Evaluering av et prøveprosjekt med entreprenørskap i fagopplæringen i Nordland.

Kommunestruktur i Salten. Samlerapport.

Målsettingen for utredningsarbeidet som rapporteres samlet i den rapporten har vært å gi svar på hva som er den beste kommunestrukturen for Salten

Gårdsbruk i Nordland

- utvikling av landbruk og annen næringsvirksomhet i gårdshusholdene.

Viser fra 61 - 70, av 93 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern