Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Kronikk: Bedre samspill mellom allmennleger og Nav i Vestfold

For tiden gjennomføres det i Vestfold et forsøk med tettere samarbeid om oppfølging av sykmeldte – til beste for pasienter, leger, Nav og arbeidsgivere, skriver seniorforsker Terje Olsen i denne kronikken i Dagens Medisin.

Kronikk: Skulker eller syk?

Regjeringens forsøk på å stramme opp dagens ungdom med fraværsgrense kan føre til mer frafall blant elevene, skriver seniorforsker Cecilie Høj Anvik i denne kronikken som blant annet er publisert på NRK Ytring.

Future narratives for two locations in the Barents region

What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This report documents the results from two workshops held in Kirovsk and Bodø in 2015, addressing above questions.

Spredt eller samla? Utredning om ungdomsskolestruktur i Vågan kommune

Denne rapporten viser resultater fra en ekstern utredning av ungdomsskolestruktur i Vågan som Nordlandsforskning har gjennomført på oppdrag for kommunen. Rapporten tar opp en rekke forhold som kan ha betydning for valg av skolestruktur, alt fra pedagogisk kvalitet til økonomi og geografi.

Hva kjennetegner gode fosterforeldre?

- Vurderinger av barnevernsansatte. Arbeidsnotatet er en undersøkelse av hva som kjennetegner gode fosterforeldre slik som fagansatte i barnevernstjenesten erfarer det. Forskerne har også sett på hvilke erfaringer og oppfatninger barnevernsansatte har fra nasjonale verve- og rekrutteringskampanjer.

Viser fra 51 - 60, av 1006 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern