Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

E-læring i møte med morgendagens utfordringer

- En studie av E-læring som virkemiddel for kompetanseutvikling i Vesterålsregionen. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra første del av følgeforskningen av e-læringsprosjektet som Nordlandsforskning har fulgt siden høsten 2014.

Kronikk: Kunnskapstørst i turistnæringen

Kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 29. juni, av Einar Lier Madsen, Nina K. Prebensen og Dorthe Eide. Turisme er verdens raskest voksende næring. Også i Norge satses det. Men reiselivsnæringen lider av manglende statlig satsing på forskning og kunnskap skriver forfatterne.

Bokkapittel i boka: Climate Cultures

Forsker I Grete Hovelsrud har skrevet et kapittel med tittelen: How Long-Standing Debates Have Shaped Recent Climate Change Discourses, sammen med Ben Orlove, Heather Lazrus og Alessandra Giannini.

Følgeforskning "Aktive muligheter" - Undervegsrapport

Dette notatet skildrar status for føljeforskinga til utviklingsprosjektet "Aktive muligheter", som starta opp som hovudprosjekt i 2014, og etter planen skal vare ut 2015. Notatet gjør greie for aktivitetar, og skissserar opp nokre tema som har vore sentrale i diskusjonane dette første året.

Gjesteundersøkelse i Lofoten

Forskere har spurt om hva over 1200 lofotturister synes om sitt Lofotbesøk. Resultatet viser at Lofoten innfrir. Gjestene var i stor grad fornøyd med besøket, har lyst til å fortelle positive ting om Lofoten og vil reise tilbake en annen gang.

Cruise Shipping Miami 2015

Notater fra deltakelsen på konferansen, som er verdens største cruisemesse for næringa.

Levekår i Bodø 2014

Analyser av et underutvalg fra levekårsundersøkelsen i Nordland. Arbeidsnotatet presenterer resultater fra en analyse av levekårsundersøkelsen i Nordland i 2014, basert på de godt og vel 700 respondenter i utvalget som er bosatt i Bodø kommune.

Viser fra 111 - 120, av 1038 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern