Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Meir skyss - mindre helse? Skulesentralisering i eit helseperspektiv

Skyss av skuleelever blei tidleg sett på som ein viktig reiskap for å oppnå eit likeverdig skuletilbod i grissgrendte strok. Forsking på uheldige sider ved lang skyss for barns helse og trivsel blei tatt opp alt på 1970-talet. Det er dokumentert nedsett kondisjon, svekka balanseevne og oftare ryggplager hos barn med skuleskyss samanlikna med dei som går/syklar til skulen, skriv forskarane i denne rapporten.

Prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune

Rapporten presenterer resultatene fra følgeevalueringen av prosjekt "Tidlig innsats i oppvekst" i Asker kommune. Prosjektet ble igangsatt i 2012, og varte ut 2015. En bakgrunn for prosjektet var en observert markant økning i antall vedtak om spesialundervisning, og et opplevd økt press på å få elever som nærmer seg ungdomstrinnet over i alternative og særskilte skoletilbud.

Evaluering av Bodøpiloten

En satsing på økt samarbeid rundt kunst og kultur i opplæringen i barnehager og skoler.

Samisk i barnehagen?

Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager.

Viser fra 101 - 110, av 1044 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern