Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Samisk i barnehagen?

Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager.

Minst hjelp til dem som trenger det mest

Sluttrapport fra det fem-årige forsknings- og utviklingsprosjektet "Det nye barnevernet" med utgangspunkt i familier som er i barnevernstjenesten.

Hva betyr det for barn og unge å bo?

I dette arbeidsnotatet presenteres en studie Nordlandsforskning i 2014-2015 har gjennomført, som omhandler hva boligen og boområdet betyr for barn og unge i deres hverdag. Resultater fra studien presenteres i dette arbeidsnotatet. Oppdragsgiver har vært Husbanken.

Bruk og vern i Nordland

Nordland fylkeskommune ved nærings- og utviklingsavdelingen har tatt initiativ til en utredning om vernede områder i Nordland. Formålet er å styrke kunnskapen om hvordan verneområdene i Nordland kan danne grunnlag for verdiskaping og regional utvikling i fylket.

Privat overnatting: Innhenting av data fra Airbnb

I 2014 gjennomførte Nordlandsforskning et prøveprosjekt som hadde som mål å prøve å innhente data fra Airbnb. Airbnb er en nettbasert markedsplass for privat utleie/leie av overnatting for hele verden. Omfanget av slik utleie i Nord-Norge er lite kjent.

Viser fra 101 - 110, av 1038 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern