Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Scenarier for landbruket i Nordland

Denne rapporten er resultatet av et prosjekt gjennomført av Nordlandsforskning og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Det trengs ei hel bygd for å oppdra et barn

Rapporten har som utgangspunkt den pressede situasjonen mange fådelte skoler står i for tiden, der mange skoler lever under en stadig trussel om nedleggelse.

Entreprenørskap på timeplanen - sluttevaluering

Rapporten presenterer resultatene fra sluttevalueringen av det treårige utviklingsprosjektet Entreprenørskap på timeplanen, der hovedmålet har vært å utvikle læringsstrategier som fører til at skolene utvikler en entreprenørskapskultur.

SNDs regionstyrer

En undersøkelse om regionstyrenes rolle og funksjon i Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Viser fra 11 - 20, av 93 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern