Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Deltakernes erfaringer med Treffstedprosjektet

Dette notatet presenterer resultater fra en spørreundersøkelse rettet til unge mennesker som har vært deltakere på Treffstedet. Treffstedet er et prosjekt i regi av Mental helse ungdom.

Tilleggsvirksomheter på gårdsbruk i Nordland

I denne rapporten presenteres resultater av den kvantitative undersøkelsen gjennomført blant bedrifter som driver med gårdsturisme, lokalmatproduksjon og omsorgs- og velferdstjenester på gårdene i Nordland.

Viser fra 11 - 20, av 1006 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern