Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Lokalmatproduksjon i Nordland: Nullpunktsanalyse

I denne rapporten presenteres resultater av den kvantitative undersøkelsen gjennomført blant bedrifter som driver med lokalmatproduksjon i Nordland. Lokalmatproduksjon sammenlignes med gårdsturisme og omsorgs- og velferdstjenester.

Gårdsturisme i Nordland fra 2011 til 2016: Talloppdatering

I denne rapporten presenteres resultater av den kvantitative undersøkelsen gjennomført blant bedrifter som driver med gårdsturisme i Nordland. Gårdsturisme sammenlignes med lokalmatproduksjon og omsorgs- og velferdstjenester og tall fra 2016 sammenlignes med resultater fra tilsvarende nullpunktsanalyse gjennomført i 2011.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern