Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Fra idé til aktiv hverdag? - En studie av implementeringen av innovasjon i sykehjem i Meløy

Nordlandsforskning fulgte i 2014 og 2015 Meløy kommunes gjennomføring av et toårig prosjekt (2013-2015), Frisklivsdosetten. Formålet med prosjektet var å implementere en ny arbeidsmetode i sykehjemmene for å bedre det systematiske arbeidet rundt aktiviteter for institusjonsbeboere i kommunen. Fylkesmannen i Nordland har finansiert følgestudien, gjennom skjønnsmidler bevilget til Meløy kommune. Funn fra studien presenteres i dette arbeidsnotatet.

Vær i skole - Lavterskeltilbud med spesialistkompetanse

Vær i skole er et lavterskeltilbud med fokus på forebygging av psykiske helseproblemer og tidlig innsats både mot enkeltungdom i grunnskolen og systemene rundt. Nordlandsforskning har evaluert prosjektet.

Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold

Rapporten oppsummerer resultater fra Nordlandsforsknings følgeevaluering av forsøket 1-2-3-4 i kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme i 2015 og 2016.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern