Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom!

Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Rapporten er skrevet på bakgrunn av en studie Nordlandsforskning har gjennomført på vegne av barnevernstjenesten i Vågan og Vestvågøy i Lofoten.

Hatytringer - Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Hatytringer og funksjonshemming har blitt viet lite oppmerksomhet i forskningen. Denne rapporten presenterer resultatene fra en landsdekkende studie om funksjonshemmedes erfaringer med hatytringer. Nordlandsforskning har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning gjennomført studien på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern