Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Jeg skulle ikke være en av de som slutter, liksom!

Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Rapporten er skrevet på bakgrunn av en studie Nordlandsforskning har gjennomført på vegne av barnevernstjenesten i Vågan og Vestvågøy i Lofoten.

Hatytringer - Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer

Hatytringer og funksjonshemming har blitt viet lite oppmerksomhet i forskningen. Denne rapporten presenterer resultatene fra en landsdekkende studie om funksjonshemmedes erfaringer med hatytringer. Nordlandsforskning har i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning gjennomført studien på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Artikkel: Nedlegging av skular - grunnar og konsekvensar

Sidan kommunane fekk det fulle økonomiske ansvaret for drift av grunnskulen, har mange små skular blitt lagde ned. Det blir hevda at små skuler ikkje er fagleg på høgd med dei større skulane. Men det finst ikkje faglig dekning for ein slik påstand, skriv Karl Jan Solstad i tidsskriftet Bedre skole.

Viser fra 1 - 10, av 34 publikasjoner

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern