Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Gjestedøgnsstatistikk i Nordland

Nordland har hatt en god utvikling i reiselivet de seneste årene, herunder en betydelig vekst i vinterturismen, og cruiseturismen til landsdelen er sterkt økende. I 2013 var det imidlertid en ekstra stor nedgang for turiststrømmene til Nordland. Det gjør 2013 til et spesielt år hva gjelder gjestedøgnstallene for Nordland sammenlignet med resten av Nord-Norge og landet forøvrig

Ekstern analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Rapporten gir en framstilling av dagens organisering og framskriving av befolknings- og elevtall. På bakgrunn av skarp nedgang i elevtallet, legger rapporten fram forslag til hvordan kommunen kan sikre et kvalitativt godt oppveksttilbud innenfor reduserte rammer.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern