Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Sykepleierledere og ledelse

Rapporten viser funn fra en studie blant sykepleiere i lederstillinger. Den gir innblikk i rammevilkår, ansvar og myndighet, prioriteringer og handlings-rom innenfor forskjellige ledernivå både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelse-tjenesten.

Levekår og livskvalitet i Nordland 2014

Nordlandsforskning gjennomførte en bred spørreundersøkelse om levekår blant Nordlands befolkning våren 2014. Et representativt utvalg på 3090 personer svarte på spørsmål om personlig økonomi, helse, sosial kontakt, bolig og en rekke andre temaer.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern