Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Ung i Nordland

Ungdataundersøkelsen i videregående skoler i Nordland ble gjennomført våren 2013 i et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, KoRus-Nord og NOVA.

Youth co-determination in Norwegian sport

Vitenskapelig artikkel publisert i International Journal of Sport Policy and Politics 2014. Forfattere er Ragnhild Holmen Waldahl og Eivind Å. Skille

Digital Toolbox: Innovation for Nordic Tourism SMEs

Hvordan kan reiselivet i Norden ta i bruk IKT? Rapporten tar for seg de praktiske behovene de små og mellomstore bedriftene har, og tilbyr ei verktøykasse for å gjøre dette. Nordic Innovation Report 2014:04

"Her kan jeg rett og slett være meg selv"

Våren 2013 inngikk Valnesfjord Helsesportssenter og Nordlandsforskning en avtale om evaluering av utviklingsprosjektet "Aktivitet mot frafall i skolen: Forebygging av frafall i videregående skole - et forsøksprosjekt med aktivitet og mestring som resept".

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern