Publikasjoner

Her finner du publikasjoner gitt ut i Nordlandsforsknings rapport og arbeidsnotatserie, og artikler gitt ut i vitenskapelige tidsskrift. Bruk søkefunksjonene til å finne publikasjoner du leter etter.

Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST)

Samfunnsøkonomisk er ikke LOFAST lønnsomt, men de tekniske forventningene er innfridd. Det konkluderer forskere fra Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning med. Jarle Løvland fra NF og Gisle Solvoll, Terje Mathisen og Thor-Erik Sandberg Hanssen fra UiN har gjort en evaluering av Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) på oppdrag fra Concept-programmet, NTNU.

Arkiv

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern